Jste zde

Revizní prohlídky

Inspection service men

Kontrola průmyslových skladových systémů

Inspekční služba Stow odhaluje skryté nebezpečí!

Důležitost logistiky obecně a rychlost, se kterou je prováděná práce ve skladu, je tak velká, že inspekce opotřebení, perfektní geometrie a odolnost skladového systémů jsou věci, na které se nesmí zapomínat.

Kontaktní osoby pro Česko a Slovensko:

Ing. Libor Kraus
Revizní technik / Servis Čechy, Morava
mobil: +420 606 663 660
pracovní telefon.: +420 311 344 380
email: libor.kraus [at] stow-group.com

František Rosa
Revizní technik / Servis Čechy, Morava
mobil: +420 739 390 432
pracovní telefon: +420 311 344 300
email: libor.kraus [at] stow-group.com

Trvalá a systematická údržba

Systematická údržba paletových regálových systémů je nezbytná pro zachování bezpečí práce. Regály je třeba pravidelně kontrolovat a opatrně používat. Periodické kontroly ulehčují definování poškozených složek, které by měly ihned po prohlídce vyměněné. 

V případě vážné nehody je velmi důležité být schopen prokázat vyšetřovací službě, že Váš skladový systém byl prověřen regulérně, dle norem a že jste vždy kladl velký důraz na bezpečí práci. Velmi často nehodu může způsobit i menší špatná manipulace s zakládací technikou, pokud skladový regál byl pravidelně špatně udržovaný. 

Vždy by se měly přísně dodržovat pravidla a normy používání skladového systému. Mělo by proběhnout speciální školení pro pracovníky skladu. Přesto doporučujeme nechat nainstalovat speciální ochranné prvky, které by měly zabránit přetížení systému a jeho zrychlenému opotřebení. 

Inspekční servis Stow

Technická kontrola regálového systému

Technická kontrola (TK) regálového systému (RS) je prováděna na základě Prevence rizik § 2, odst. 1, odst. 2 Zákoníku práce ČR č. 262/2006 Sb. a Rámcové směrnice č. 89/391/EEC o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v EU v návaznosti na:

  • § 3, odst. 4 NV č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
  • § 4, odst. 1, odst. 2, odst. 3 NV č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • ČSN 26 9030 / 1998 "Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování"
  • ČSN EN 15.635 / 2009 "Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení"
  • ČSN EN 15.620 / 2009 "Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné regály - Tolerance, deformace a vůle"

Poptávka inspekci